Schwabono

Highest Rank Juryo 13
Debut Natsu 2008
Prizes 1 Shukun-Sho, 1 Kanto-Sho
   
Career Record 64-100-16 (13 Basho)
  In Juryo 5-6-4 (1 Basho)
  In Makushita 54-89-7 (11 Basho)
  Unranked 5-5-5 (1 Basho)
Daily Scores
Pts Days
4 16
3 48
2 57
1 37
0 6
 
Bonuses
Type #
Four 16
Kinboshi 0
Ginboshi 3
Doboshi 2
Demerit 3
 

Basho Rank Results Record SS KS GS
Schwabono
Natsu 2008 NR 5-5-5 2 11.93 25
Nagoya 2008 Ms11w 3-12 0 14.90 28
Aki 2008 Ms14w 7-7-1 2 13.20 33 +1
Kyushu 2008 Ms9e 2-12-1 -2 11.80 21 +2
Hatsu 2009 Ms11w 8-7 S 6 14.04 36
Haru 2009 Ms5w 5-9-1 3   9.45 29
Natsu 2009 Ms7e 9-6 K 3 17.02 39
Nagoya 2009 J13w 5-6-4 2   8.57 25
Aki 2009 Ms2w 5-8-2 1   9.54 28
Kyushu 2009 Ms3e 5-9-1 1 13.38 30
Hatsu 2010 Ms10e 7-8 2 12.46 34
Haru 2010 Ms3e 3-11-1 1 10.22 28
Natsu 2010 Ms10e