Shiyonofuji

Highest Rank Maegashira 10
Debut Haru 2005
Prizes 2 Gino-Sho
   
Career Record 200-212-23 (30 Basho)
  In Makuuchi 40-63-2 (8 Basho)
    As Maegashira 40-63-2 (8 Basho)
  In Juryo 84-77-19 (12 Basho)
  In Makushita 67-66-2 (9 Basho)
  Unranked 9-6 (1 Basho)
Daily Scores
Pts Days
4 54
3 146
2 133
1 63
0 16
 
Bonuses
Type #
Four 54
Kinboshi 0
Ginboshi 3
Doboshi 4
Demerit 11
 

Basho Rank Results Record SS KS GS
Shiyonofuji
Haru 2005 NR 9-6 3 11.14 38 +1
Natsu 2005 Ms38e 7-8 2   7.18 34
Nagoya 2005 Ms37w 8-7 G 3   9.67 40 +1
Aki 2005 Ms17e 7-8 5   9.68 35 +1
Kyushu 2005 Ms17e 8-7 2   9.15 38
Hatsu 2006 Ms9w 8-7 2   8.50 38
Haru 2006 Ms6w 6-9 1   6.42 35
Natsu 2006 Ms14e 6-7-2 1   6.31 30
Nagoya 2006 Ms6w 9-6 2   7.07 37
Aki 2006 Ms1w 8-7 1   8.29 37 +1
Haru 2007 J12e 10-4-1 1 10.61 35
Natsu 2007 M17e 9-6 4   9.64 40
Nagoya 2007 M10w 6-9 1   9.24 33
Aki 2007 M10w 6-9 0   9.44 32 +1
Kyushu 2007 M12w 4-11 0   7.72 31
Hatsu 2008 J1e 4-11 1 10.32 29 +2
Haru 2008 J4e 11-4 G 5 13.20 45 +1
Natsu 2008 M16e 4-11 1   9.67 28 +1
Nagoya 2008 J3w 8-7 3   9.01 34
Aki 2008 J2w 6-9 2   9.65 36
Kyushu 2008 J5e 4-10-1 0   7.41 27
Hatsu 2009 J8w 7-8 -2   9.33 33 +2
Haru 2009 J9w 9-6 0   8.14 37
Natsu 2009 J2e 8-6-1 3   8.16 32
Nagoya 2009 M18e 6-8-1 3   7.85 33
Aki 2009 J4e 0-0-15  
Kyushu 2009 J4e 9-5-1 4   9.70 39
Hatsu 2010 M14w 5-9-1 2   6.46 30
Haru 2010 J1w 8-7 3   9.96 36
Natsu 2010 M17e