PREV <-   NAGOYA 2005 BANZUKE   -> NEXT

MAKUUCHI - SANYAKU
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
  - -  
  - -  
M1w 15-0 YG S1e 10-5
K1w 8-7 K2w 8-7
K3w 8-5-2 -  
M1e 8-6-1 M3e 9-6
M5e 10-5 S1w 7-8

MAKUUCHI - MAEGASHIRA
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
K2e 7-8 S2e 6-9
M5w 9-6 M6e 9-5-1
M4e 8-7 M7w 9-6
K1e 4-11 M6w 8-7
M3w 6-9 M11e 10-5
M2w 5-10 M8w 8-7
M10w 9-6 M9w 8-7
M11w 9-6 M15w 11-4 J
M2e 4-11 M4w 4-10-1
M7e 5-9-1 M14w 9-6
M8e 5-9-1 M15e 8-7
M16w 8-7 M12e 7-8
M12w 7-8 M17e 8-7
M13w 7-8 M10e 5-10
J1e 9-6 M13e 6-8-1
J5e 9-6 M16e 7-8
J4w 8-7 -  

JURYO
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
M17w 6-9 J1w KOSHO
J2e KOSHO M14e 4-11
J6w 8-7 J3e 7-8
J3w 7-8 J4e 7-5-3
J2w 6-9 J12w 11-4 J
J7w 8-7 J8e 8-6-1
J6e 7-8 J14e 11-4 J
J11e 9-5-1 J10e 8-7
J14w 10-5 J9e 7-8
J9w 7-8 J5w 5-10
J11w 8-7 Ms4e 11-3-1 J
J12e KOSHO J13w 8-7
J7e 5-10 J10w 6-8-1
Ms6e 9-5-1 Ms2w 8-7

MAKUSHITA
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
Ms1e KOSHO J8w 3-11-1
Ms3w 8-5-2 Ms1w 7-8
Ms5e 8-7 Ms2e 7-8
Ms3e 7-8 Ms5w 8-7
Ms4w 7-8 Ms10e 8-6-1
J13e 4-4-7 Ms20e 10-5
Ms17e 9-6 Ms7e 7-7-1
Ms14e 8-7 Ms7w 6-9
Ms8w 7-8 Ms9w KOSHO
Ms15w 8-7 Ms6w 4-8-3
Ms17w 8-7 Ms18e 8-7
Ms11w 7-8 Ms12e 7-8
Ms21w 9-6 Ms12w 6-8-1
Ms24w 9-6 Ms14w KOSHO
Ms25w 9-6 Ms15e 7-8
Ms8e 3-9-3 Ms16e 7-7-1
Ms16w 7-8 Ms26w 8-7
Ms10w 3-8-4 Ms18w 7-5-3
Ms19e KOSHO Ms19w 7-8
Ms35e 10-5 Ms33e 9-6
Ms21e KOSHO Ms20w 5-9-1
Ms22e KOSHO
(BUDINISHIKI)
Ms22w 7-8
Ms37e 8-7 Ms23e 6-8-1
Ms24e 7-8
(SHABAROYAMA)
Ms23w 6-9
Ms41e 9-6 S Ms39e 8-2-5
Ms9e 0-0-15 Ms26e 6-9
Ms13e 1-8-6 Ms11e 0-0-15
Ms27w 6-9 Ms28e 6-9
Ms27e 5-10 Ms13w 0-0-15*
Ms42w 8-7 Ms48e 9-6 K
Ms46e 8-7 Ms30e 5-5-5
(-> KAIHAYAIHA)
Ms31w 6-9
Ms30w 5-10
Ms48w 8-7 Ms32w 5-10
Ms31e 4-1-10 Ms32e 4-11
Ms33w 4-10-1 Ms34w 4-11
Ms36e KOSHO NR 8-7
NR 8-7 Ms38e 7-8
Ms37w 6-9 Ms42e 6-9
Ms43e 6-4-5 Ms28w 2-13
Ms40e 5-6-4 Ms49e 7-8
Ms25e 1-7-7 Ms40w 5-10
Ms43w 5-10 NR 7-4-4
NR 7-6-2 Ms41w 4-11
Ms45w 5-7-3 Ms29e 0-0-15
Ms29w 0-0-15 Ms45e 4-6-5
Ms50w 5-8-2 NR 5-7-3
Ms47e KOSHO NR 5-8-2
(FUKUNOYAMA)
NR 5-9-1
Ms34e 0-0-15
NR 4-11 Ms35w 0-0-15*
Ms36w 0-0-15* NR 2-2-11
NR 2-5-8 Ms46w 0-0-15
Ms51e 0-0-15 Ms51w 0-0-15*