PREV <-   NATSU 2008 BANZUKE   -> NEXT

MAKUUCHI - SANYAKU
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
  - -  
Oe 8-7 -  
K1w 12-3 J K1e 11-4
Sw 9-6 Se 8-6-1
K2w 10-5 M3e 13-2 Y
K3w 9-6 K3e 8-7
  - M1w 8-7

MAKUUCHI - MAEGASHIRA
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
K2e 7-8 M5w 9-6
M1e 7-8 M3w 8-7
M4e 8-7 M2w KOSHO
M8e 10-5 M5e 8-7
M10e 11-3-1 M10w 11-4
M4w KOSHO M8w 9-6
M7e 8-6-1 M7w 8-7
M9w 9-6 M6e 7-8
M9e 8-6-1 M2e 5-10
M11e 9-6 M15e 11-4
M12e 9-6 M6w 6-9
M13e 8-7 J3w 12-3 J
M14e 8-6-1 M17e 9-6
M15w 8-7 M13w KOSHO
M11w 6-8-1 J5w 12-3 J
J4e 11-4 G J2w 10-5

JURYO
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
J3e 9-6 M12w 5-9-1
M16e 6-8-1 M14w 5-10
J1e 7-8 J6e 9-5-1
(SASHOHIKUFUHEN)
J1w 7-6-2
J5e 8-6-1
J2e 7-8 J9e 10-5
J4w KOSHO J8e 8-7
J10e 9-6 K J6w 7-8
J12w 10-5 J9w 8-7
M16w 2-6-7 Ms3w 10-5
Ms1w 9-6 J13w 8-7
J8w 6-9 Ms1e 8-7
J7w 5-5-5 J12e 7-8
Ms2w 8-7 J11e 6-9
J11w 6-9 Ms4w 8-7

MAKUSHITA
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
Ms5e 8-6-1 S Ms5w 8-7
J13e 6-9 J7e 3-9-3
J14e 6-7-2 Ms11w 10-5
Ms4e 7-8 J14w 5-10
Ms9e 7-5-3 Ms10w 7-8
J10w 0-0-15 Ms8e 6-9
Ms7e KOSHO Ms7w 5-10
Ms11e 6-6-3 Ms8w 5-8-2
NR 8-7 Ms9w KOSHO
Ms10e 5-10 Ms15e 6-7-2
Ms12e 5-8-2 Ms2e 0-0-15
Ms3e 0-0-15* Ms15w 4-2-9
Ms16w 4-10-1 Ms6e 0-0-15
Ms14e KOSHO Ms6w 0-0-15*
(SAKANA)
NR 5-10
Ms16e 3-10-2
Ms20e 4-7-4 Ms14w 0-0-15
Ms18e KOSHO Ms18w KOSHO
Ms19e 0-0-15 Ms19w KOSHO
Ms20w 0-0-15 Ms21e 0-0-15*
NR 0-1-14 NR 0-1-14