Igiski

Highest Rank Maegashira 3
Debut Haru 2004
Last Game Hatsu 2009
Prizes 1 Yusho-Doten, 2 Kanto-Sho,
1 Gino-Sho
   
Career Record 169-180-131 (32 Basho)
  In Makuuchi 132-146-67 (23 Basho)
    As Maegashira 132-146-67 (23 Basho)
  In Juryo 29-27-34 (6 Basho)
  In Makushita 0-0-30 (2 Basho)
  Unranked 8-7 (1 Basho)
Daily Scores
Pts Days
4 50
3 119
2 111
1 62
0 7
 
Bonuses
Type #
Four 50
Kinboshi 0
Ginboshi 0
Doboshi 5
Demerit 20
 

Basho Rank Results Record SS KS GS
Igiski
Haru 2004 NR 8-7 0 10.28 34 +1
Natsu 2004 M17e 9-6 3 10.66 41
Nagoya 2004 M11e 8-7 1 12.36 36 +2
Aki 2004 M10e 5-10 2   7.65 32
Kyushu 2004 M13w 0-0-15  
Hatsu 2005 M13w 3-12 1   6.93 27
Haru 2005 J1w 9-6 0 10.25 38 +1
Natsu 2005 M16e 7-8 2 10.37 38
Nagoya 2005 M16w 11-4 D -2 13.12 37 +4
Aki 2005 M6w 6-9 2 12.10 35
Kyushu 2005 M9w 9-6 3 10.68 40 +2
Hatsu 2006 M5w 7-8 2   8.23 32
Haru 2006 M6e 7-8 1 11.60 33
Natsu 2006 M9w 0-0-15  
Nagoya 2006 M9w 5-9-1 1   8.85 30 +1
Aki 2006 M12w 9-6 3 13.95 41 +2
Haru 2007 M12e 0-0-15  
Natsu 2007 M11e 8-6-1 K 2 15.60 36
Nagoya 2007 M7e 6-9 0 13.42 29 +2
Aki 2007 M8e 11-4 KG 3 16.74 43 +1
Kyushu 2007 M3e 5-9-1 2 10.08 30
Hatsu 2008 M7w 0-0-15  
Haru 2008 M7w 8-7 -1 12.46 32 +3
Natsu 2008 M7w 2-9-4 1   9.54 21
Nagoya 2008 M16e 6-9 4 15.59 34
Aki 2008 J3e 5-6-4 -1 10.49 25 +1
Kyushu 2008 J7w 7-8 4 14.60 37
Hatsu 2009 J5e 8-7 2 17.18 40
Haru 2009 J3w 0-0-15  
Natsu 2009 J3w 0-0-15  
Nagoya 2009 Ms3e 0-0-15  
Aki 2009 Ms16w 0-0-15