PREV <-   NAGOYA 2004 BANZUKE   -> NEXT

MAKUUCHI - SANYAKU
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
  - -  
  - -  
M2w 12-3 Y S2w 9-6
S1w 8-7 S3e 8-7
K1w 8-7 K2w 8-7
M2e 9-6 M5e 10-5
M5w 10-5 S1e 7-8

MAKUUCHI - MAEGASHIRA
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
K2e 7-7-1 M1e 7-8
K1e 6-9 M4e 8-7
M4w 8-7 S2e 5-10
M1w 6-6-3 M9e 9-6
M3e 6-9 M3w 6-9
M7e 8-7 M7w 8-7
M10e 9-6 M8w 8-7
M10w 9-6 M16e 11-4 J
M6w 6-9 M13e 9-6
M6e 5-10 M16w 9-6
M17e 9-6 M11e 7-8
M14w 8-7 M15e 8-7
M9w 5-10 M12w KOSHO
M11w 6-9 M13w KOSHO
J3w 11-4 J M8e 4-10-1
M14e 6-9 M12e 4-11

JURYO
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
J4w 9-6 J1e 7-7-1
J5w 9-6 M15w 4-10-1
J1w 6-8-1 J6e 8-7
J4e KOSHO J9e 9-6
J5e KOSHO J11w 10-5
J8e 8-7 J2e 5-10
J6w 7-7-1 J11e 8-7
J3e 4-7-4 J8w KOSHO
J7e 6-9 J14w 9-6
J13e 8-7 Ms3e 10-5
J2w 0-0-15 J7w 3-7-5
J10w 6-9 Ms1w 8-7
J12e 7-8 J12w 7-8
Ms3w 8-7 Ms4e 8-7

MAKUSHITA
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
J14e 6-9 J13w 5-9-1
Ms6w 8-7 Ms8w 9-6
Ms11w 10-5 J9w 0-4-11
J10e 0-0-15 Ms1e 5-10
Ms4w 7-8 Ms2w 5-10
Ms11e 8-7 NR 11-4 JG
Ms7e KOSHO Ms12w 8-7
Ms5e 6-9 Ms14e 9-6
Ms6e 6-9 Ms5w 5-10
Ms10e KOSHO NR 9-6 S
NR 9-6 NR 9-6
Ms2e 0-0-15 Ms12e 7-8
Ms9e 5-10 Ms13w KOSHO
Ms9w 5-7-3 Ms8e 4-7-4
Ms15e KOSHO Ms10w 5-10
NR 8-7 NR 8-7
NR 8-7 K NR 8-7
NR 8-7 NR 8-6-1
NR 8-7 NR 8-7
NR 8-5-2 Ms14w 4-6-5
Ms7w 0-0-15 NR 7-8
NR 7-8 NR 7-8
NR 7-8 NR 7-7-1
NR 6-9 NR 6-3-6
NR 6-3-6 NR 5-10
NR 5-10 NR 5-9-1
NR 5-9-1 NR 5-7-3
NR 4-5-6 NR 4-11
Ms13e 0-0-15 NR 2-0-13
NR 1-4-10 NR 1-3-11
NR 1-0-14 Ms15w 0-0-15
Ms16e 0-0-15 Ms16w 0-0-15
Ms17e 0-0-15 -