Ulsimitsuki

Highest Rank Komusubi
Debut Haru 2004
   
Career Record 214-237-74 (36 Basho)
  In Makuuchi 180-199-26 (27 Basho)
    As Komusubi 8-22 (2 Basho)
    As Maegashira 172-177-26 (25 Basho)
  In Juryo 26-32-32 (6 Basho)
  In Makushita 0-0-15 (2 Basho)
  Unranked 8-6-1 (1 Basho)
Daily Scores
Pts Days
4 56
3 158
2 164
1 62
0 11
 
Bonuses
Type #
Four 56
Kinboshi 0
Ginboshi 6
Doboshi 16
Demerit 28
 

Basho Rank Results Record SS KS GS
Ulsimitsuki
Haru 2004 NR 8-6-1 4 10.01 39
Natsu 2004 M10w 9-6 5   9.30 41
Nagoya 2004 M8e 7-8 3   7.84 35 +1
Aki 2004 M9w 6-9 1   7.87 34 +1
Kyushu 2004 M10w 6-9 3   8.19 35 +1
Hatsu 2005 M12e 5-9-1 0   5.57 29
Haru 2005 M14w 10-5 1   7.75 40 +1
Natsu 2005 M10w 9-6 0   7.28 37 +1
Nagoya 2005 M7e 7-8 1   7.68 36 +2
Aki 2005 M7e 3-12 2   7.19 30 +2
Kyushu 2005 M12w 9-5-1 -3   6.54 33 +3
Hatsu 2006 M8w 9-6 3   7.05 36 +1
Haru 2006 M4w 11-4 6   9.92 45
Natsu 2006 K3w 2-13 0   4.06 22
Nagoya 2006 M7w 10-4-1 1   7.38 37
Aki 2006 M3w 7-7-1 3   7.01 37 +2
Haru 2007 M6e 9-4-2 1   9.08 35
Natsu 2007 M1e 6-9 5   7.91 35
Nagoya 2007 M4e 7-7-1 3   8.58 34 +1
Aki 2007 M4e 10-5 2 10.97 41
Kyushu 2007 K1w 6-9 1   8.15 34 +1
Hatsu 2008 M1w 3-10-2 2   6.09 22 +3
Haru 2008 M8w 9-6 4   9.79 39 +1
Natsu 2008 M6w 5-10 1   9.00 32
Nagoya 2008 M10w 0-0-15  
Aki 2008 M10w 3-11-1 0   6.56 27 +1
Kyushu 2008 J2e 7-8 2 11.18 34 +2
Hatsu 2009 M16w 7-8 -1   7.77 32 +2
Haru 2009 J2e 6-8-1 2   7.89 32 +1
Natsu 2009 J5e 9-6 1   7.61 36 +1
Nagoya 2009 M18w 5-9-1 1   7.59 33
Aki 2009 J7e 4-10-1 2   6.41 28
Kyushu 2009 J11w 0-0-15  
Hatsu 2010 J11w 0-0-15  
Haru 2010 Ms13e 0-0-15  
Natsu 2010 Ms16w