Sashimaru

Highest Rank Sekiwake
Debut Haru 2004
Prizes 1 Yusho, 1 Jun-Yusho
   
Career Record 198-199-128 (36 Basho)
  In Makuuchi 175-179-126 (33 Basho)
    As Sekiwake 19-26 (3 Basho)
    As Komusubi 3-10-32 (3 Basho)
    As Maegashira 153-143-94 (27 Basho)
  In Juryo 15-14-1 (2 Basho)
  Unranked 8-6-1 (1 Basho)
Daily Scores
Pts Days
4 60
3 138
2 118
1 70
0 11
 
Bonuses
Type #
Four 60
Kinboshi 0
Ginboshi 4
Doboshi 4
Demerit 34
 

Basho Rank Results Record SS KS GS
Sashimaru
Haru 2004 NR 8-6-1 1 11.54 37
Natsu 2004 M12e 4-11 1   7.00 28
Nagoya 2004 M16w 6-8-1 2   7.85 30 +1
Aki 2004 J2w 6-8-1 1   7.71 32 +1
Kyushu 2004 J3w 9-6 2   7.21 35
Hatsu 2005 M14w 6-9 2   6.62 30
Haru 2005 M16e 11-4 3   8.56 44 +1
Natsu 2005 M11e 10-5 0   9.81 39 +1
Nagoya 2005 M5w 6-9 3   8.94 38 +3
Aki 2005 M8w 8-7 0   9.43 35 +2
Kyushu 2005 M7w 13-2 Y 0   9.06 42 +5
Hatsu 2006 S2w 8-7 -1   7.17 34 +2
Haru 2006 S1w 9-6 4   8.93 42
Natsu 2006 S1w 2-13 -2   6.11 23 +2
Nagoya 2006 M5w 7-8 3   8.16 35 +1
Aki 2006 M6e 10-5 3   9.19 41 +1
Haru 2007 M2e 0-0-15  
Natsu 2007 M2w 11-4 J 2 10.08 39 +3
Nagoya 2007 K1w 0-0-15  
Aki 2007 M1w 9-6 -1   9.55 33 +2
Kyushu 2007 K1e 0-0-15  
Hatsu 2008 K3w 3-10-2 2   6.12 23 +2
Haru 2008 M4w 0-0-15  
Natsu 2008 M6e 4-8-3 0   7.88 26
Nagoya 2008 M11e 8-7 4 10.26 35 +1
Aki 2008 M9e 8-7 4 12.08 38
Kyushu 2008 M5e 0-0-15  
Hatsu 2009 M6e 8-7 0 10.35 37 +2
Haru 2009 M3w 6-9 1   8.29 33
Natsu 2009 M5e 0-0-15  
Nagoya 2009 M6e 7-8 4   9.61 38
Aki 2009 M9e 6-9 -2   7.39 27 +3
Kyushu 2009 M7e 0-0-15  
Hatsu 2010 M7e 5-10 2   9.34 32 +1
Haru 2010 M10e 0-0-15  
Natsu 2010 M11e