Kurisu

Highest Rank Juryo 3
Debut Haru 2004
Last Game Natsu 2009
Prizes 1 Yusho
   
Career Record 141-183-186 (34 Basho)
  In Juryo 27-45-18 (6 Basho)
  In Makushita 107-130-168 (27 Basho)
  Unranked 7-8 (1 Basho)
Daily Scores
Pts Days
4 38
3 103
2 118
1 53
0 12
 
Bonuses
Type #
Four 38
Kinboshi 0
Ginboshi 3
Doboshi 13
Demerit 12
 

Basho Rank Results Record SS KS GS
Kurisu
Haru 2004 NR 7-8 3 11.59 36 +1
Natsu 2004 J3e 4-7-4 1   8.82 25
Nagoya 2004 J8e 2-3-10 -1   3.50 11 +1
Aki 2004 J14w 4-10-1 2   9.44 28 +1
Kyushu 2004 Ms3e 5-10 1 10.44 31
Hatsu 2005 Ms7w 5-10 1 10.46 33
Haru 2005 Ms9w 7-8 3   7.75 36 +2
Natsu 2005 Ms10w 3-8-4 1   6.88 24
Nagoya 2005 Ms18e 5-7-3 0   9.32 28 +2
Aki 2005 Ms24w 12-3 Y 2 11.10 40 +2
Kyushu 2005 J11w 6-9 3   9.02 32
Hatsu 2006 J13w 5-9-1 1   7.62 31 +1
Haru 2006 Ms4e 8-7 4 10.83 39
Natsu 2006 Ms3e 5-7-3 1   7.12 25
Nagoya 2006 Ms4e 5-10 3 10.44 30
Aki 2006 Ms9w 10-5 1   9.37 39 +1
Haru 2007 Ms3e 0-0-15  
Natsu 2007 Ms1w 5-6-4 0 11.53 26
Nagoya 2007 Ms5w 0-0-15  
Aki 2007 Ms5w 7-6-2 3 15.00 31
Kyushu 2007 Ms2w 5-10 3 12.68 34
Hatsu 2008 Ms3w 6-9 7 18.43 36 +1
Haru 2008 J14e 6-7-2 0 10.88 28
Natsu 2008 Ms3e 6-5-4 2 11.68 27
Nagoya 2008 Ms1e 2-4-9 0   6.08 14
Aki 2008 Ms5w 0-0-15  
Kyushu 2008 Ms5w 5-6-4 4   9.28 24
Hatsu 2009 Ms5e 0-0-15  
Haru 2009 Ms5e 0-0-15  
Natsu 2009 Ms17w 6-9 0 13.96 30
Nagoya 2009 Ms13w 0-0-15  
Aki 2009 Ms13w 0-0-15  
Kyushu 2009 Ms21e 0-0-15  
Hatsu 2010 Ms20w 0-0-15