Sekihiryu

Highest Rank Maegashira 2
Debut Haru 2004
   
Career Record 176-221-128 (36 Basho)
  In Makuuchi 57-74-49 (12 Basho)
    As Maegashira 57-74-49 (12 Basho)
  In Juryo 43-45-62 (11 Basho)
  In Makushita 72-91-17 (12 Basho)
  Unranked 4-11 (1 Basho)
Daily Scores
Pts Days
4 51
3 125
2 154
1 52
0 15
 
Bonuses
Type #
Four 51
Kinboshi 0
Ginboshi 5
Doboshi 14
Demerit 26
 

Basho Rank Results Record SS KS GS
Sekihiryu
Haru 2004 NR 4-11 1   9.91 34
Natsu 2004 Ms9e 5-10 5   7.93 32
Nagoya 2004 Ms13e 6-9 4   9.12 34
Aki 2004 Ms13w 9-6 0   9.19 35 +2
Kyushu 2004 Ms1e 7-8 3   8.69 35
Hatsu 2005 Ms2w 3-12 1   7.04 31
Haru 2005 Ms8w 0-0-15  
Natsu 2005 Ms8w 7-8 -1   8.29 33 +2
Nagoya 2005 Ms9e 6-9 -3   7.51 29 +5
Aki 2005 Ms11e 6-9 5   9.44 34 +1
Kyushu 2005 Ms11w 8-7 1   8.18 36 +1
Hatsu 2006 Ms3w 9-6 0   8.10 37 +3
Haru 2006 J14e 0-0-15  
Natsu 2006 Ms1e 6-7-2 2   6.85 30
Nagoya 2006 J13w 0-0-15  
Aki 2006 J13w 10-4-1 3   8.91 39 +1
Haru 2007 J8e 9-6 2 10.37 35
Natsu 2007 M16e 0-0-15  
Nagoya 2007 M16e 6-9 1   8.80 32
Aki 2007 M17e 0-0-15  
Kyushu 2007 M15w 8-5-2 3 10.70 35
Hatsu 2008 M12e 8-7 5 12.53 38 +3
Haru 2008 M2w 0-0-15  
Natsu 2008 M3w 1-14 0 10.11 27
Nagoya 2008 M14w 9-6 1 12.26 39 +2
Aki 2008 M9w 10-5 0 12.52 40 +2
Kyushu 2008 M3w 4-10-1 4 10.33 29
Hatsu 2009 M10w 5-9-1 1   9.73 30 +2
Haru 2009 M17w 6-9 1   7.23 33 +1
Natsu 2009 J1e 0-0-15  
Nagoya 2009 J1e 6-9 1   8.65 33
Aki 2009 J6e 5-10 2   8.67 31 +1
Kyushu 2009 J9e 9-5-1 4 12.47 40
Hatsu 2010 J4e 0-0-15  
Haru 2010 J4e 4-11 3   8.75 32
Natsu 2010 J8w