Leonishiki

Highest Rank Maegashira 1
Debut Haru 2004
Prizes 2 Yusho, 1 Jun-Yusho,
1 Kanto-Sho, 2 Gino-Sho
   
Career Record 213-222-90 (36 Basho)
  In Makuuchi 81-81-18 (13 Basho)
    As Maegashira 81-81-18 (13 Basho)
  In Juryo 37-37-46 (8 Basho)
  In Makushita 91-94-25 (14 Basho)
  Unranked 4-10-1 (1 Basho)
Daily Scores
Pts Days
4 65
3 148
2 134
1 74
0 14
 
Bonuses
Type #
Four 65
Kinboshi 0
Ginboshi 2
Doboshi 8
Demerit 16
 

Basho Rank Results Record SS KS GS
Leonishiki
Haru 2004 NR 4-10-1 4 10.04 30
Natsu 2004 Ms9w 5-7-3 1   6.73 27
Nagoya 2004 Ms14e 8-6-1 2   8.62 34 +1
Aki 2004 Ms12e 6-8-1 3   9.37 32
Kyushu 2004 Ms13w 7-8 3 10.73 34 +1
Hatsu 2005 Ms14e 6-9 1   9.05 32
Haru 2005 Ms14w 7-4-4 2   6.08 28 +1
Natsu 2005 Ms15w 8-7 0   9.61 36 +1
Nagoya 2005 Ms10e 6-9 2   9.17 32 +1
Aki 2005 Ms12e 0-0-15  
Kyushu 2005 Ms12e 7-8 0   7.84 34 +1
Hatsu 2006 Ms12w 5-10 3   8.15 35 +1
Haru 2006 Ms17w 11-4 5 10.52 44
Natsu 2006 Ms11e 2-12-1 1   8.77 25 +1
Nagoya 2006 Ms17e 13-2 YG 6 11.99 48
Aki 2006 J12w 0-0-15  
Haru 2007 J12w 7-8 1 12.70 34
Natsu 2007 J7e 8-7 1   8.90 35 +1
Nagoya 2007 J2e 2-13 0   7.82 25
Aki 2007 J9w 0-0-15  
Kyushu 2007 J9w 8-6-1 5 11.13 38
Hatsu 2008 J5w 0-0-15  
Haru 2008 J5w 12-3 J 2 13.21 41 +1
Natsu 2008 M15w 8-7 0 14.21 35 +1
Nagoya 2008 M9w 8-7 2 11.03 38
Aki 2008 M8e 0-0-15  
Kyushu 2008 M9e 8-7 4 15.32 39
Hatsu 2009 M6w 6-9 -2 10.11 31 +2
Haru 2009 M8w 10-5 YKG 4 15.82 43
Natsu 2009 M1w 4-9-2 -1   7.48 24 +1
Nagoya 2009 M11w 10-5 2 11.94 39 +1
Aki 2009 M6w 6-9 2 10.35 30 +1
Kyushu 2009 M5e 9-6 2 16.09 40
Hatsu 2010 M1e 3-12 2 10.60 28
Haru 2010 M7w 9-5-1 4 12.18 39
Natsu 2010 M3w